ZAANDAM, 9 december 2019 – Nu de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet natuurbeheer door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 'ontvankelijk' is verklaard, kan de biomassacentrale in Zaandam vanaf donderdag 12 december a.s. starten met het testen van de installatie. Bio Forte Zaanstad, bouwer en eigenaar van de biomassacentrale, hoopt deze testen, die in totaal twee weken gaan duren, voor de Kerst succesvol af te ronden. De reden dat Bio Forte in afwachting van de definitieve beschikking al start met de testen heeft te maken met het afronden van de bouwfase en met het oog op de garanties.

Net als duizenden andere (bouw)projecten kreeg ook de biomassacentrale in Zaandam te maken met vertraging door onduidelijkheid over de stikstofregelgeving. Met de aangenomen spoedwet aanpak stikstof en het ontvankelijk verklaren van de vergunning kan Bio Forte eindelijk de volgende stap zetten richting het leveren van duurzame warmte aan het Warmtenet Zaanstad. Via het warmtenet wordt de flat Perim inmiddels al voorzien van warmte. Dat vindt nu nog plaats met behulp van de gasgestookte HulpWarmteCentrale. Na een succesvolle afronding van de testen zal Bio Forte bij het leveren van duurzame warmte de voorwaarden van de lopende vergunningsprocedure opvolgen.

Test rookgasreiniging
'Het eerste vuur' in de centrale betekent het langzaam opwarmen ervan. Stap voor stap worden er daarbij testen gedaan om te controleren of alles goed werkt. De biomassacentrale beschikt over een zestal reinigingsstappen voor de rookgassen. Bij het opstarten worden ook de filters getest om zeker te zijn dat alles onder alle omstandigheden goed werkt. Zo worden er ook enkele tests gedaan waarbij een rookgasreinigingsstap bewust even wordt overgeslagen om na te gaan hoe de andere filters dan reageren. Tijdens deze testen kan de rookpluim uit de schoorsteen wisselend van kleur zijn en kunnen omwonenden hier en daar ook de geur van de houtverbranding ruiken. Ook wordt er tijdens deze noodzakelijke testen wat meer rook uitgestoten dan normaal. Na het testen zal de centrale een uiterst geringe uitstoot van rookgassen en in het bijzonder NOx kennen, reden waarom de procincie Noord Holland de verklaring van ontvankgelijkheid voor de Natuurvergunning heeft afgegeven.

Aanvoer houtsnippers
Jaarlijks heeft de centrale 7.000 tot 8.000 ton houtsnippers nodig. Dat komt neer op gemiddeld een vrachtwagen per dag. Onlangs is de eerste lading biomassa al aangevoerd en voor de aankomende testperiode komt daar nog een lading bij. Daarbij gaat het om houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud aan bossen, openbare groenvoorzieningen en parken in Nederland (zoals bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer wordt gedaan). Het beste hout wordt gebruikt voor de bouw, meubels en het maken van papier. Een deel van het restmateriaal wordt gebruikt als gecertificeerd stookmateriaal. Er worden dus absoluut geen bomen gekapt voor brandstof. Om zeker te zijn dat de centrale in de komende jaren duurzaam wordt gestookt, heeft Bio Forte de levering volgens de Better Biomass-norm voor 12 jaar vastgelegd. Better Biomass (http://www.betterbiomass.com/nl/) betekent dat bij park- en bosonderhoud op alle duurzaamheidseisen wordt gelet.