CertiQ geeft eerste Garantie van Oorsprong uit voor duurzame warmte.

Op 1 mei heeft CertiQ de eerste Garanties van Oorsprong (GvO) uitgegeven voor duurzame warmteproductie in Nederland. CertiQ geeft deze certificaten uit voor elke MWh warmte die op duurzame wijze is geproduceerd, zoals met behulp van biomassa in warmteketels of met geothermie. De eerste installatie waarvoor GvO's zijn uitgekeerd, is de houtgestookte warmtecentrale van Bio Forte in Marum, Groningen.

CertiQ heeft hiermee de primeur in de EU. Op basis van de 50 warmte-installaties die nu zijn aangemeld verwacht CertiQ in 2013 meer dan 500.000 GvO´s te verstrekken voor warmte. De warmte-GvO's zijn de voorwaarde voor het uitkeren van SDE+-subsidie door Agentschap NL.

Download hier het persbericht

Senior Manager Jan van der Lee van CertiQ ziet het als een belangrijke stap: "We willen in Nederland steeds meer weten of de energie die wij gebruiken duurzaam is. Dat kan alleen door de herkomst vast te stellen en te 'waarderen'. Met deze warmte-GvO's versterken we de transparantie over de oorsprong van duurzame energie in Nederland. Ze zijn daarmee een goede aanvulling op de GvO's die we uitgeven voor elektriciteit."

CertiQ heeft 279 warmte-GvO´s voor de installatie van Bio Forte uitgegeven voor de productie in december 2012. De heer Koppejan, directeur van Bio Forte is blij met deze eerste certificaten; er zullen er nog meer volgen: "Deze installatie bespaart jaarlijks ca. 250.000 m3 aardgas, vergelijkbaar met ca. 200 huishoudens. Met deze GvO's van CertiQ tonen wij aan dat wij duurzame warmte nuttig gebruiken. Ze zijn voor ons een belangrijke schakel ook voor het verkrijgen van SDE+-subsidie van Agentschap NL."

GvO's voor elektriciteit sinds 2004 CertiQ geeft sinds 2004

Garanties van Oorsprong uit voor elektriciteit. Deze GvO's zijn in Nederland het enig geldende bewijs voor de levering van duurzame elektriciteit. Anders dan warmte-GvO's, zijn deze certificaten bedoeld om groene stroom te kunnen verhandelen. Marktpartijen oriënteren zich nog op de mogelijkheid om ook warmte-GvO's te verhandelen. Belangrijke factor is de ontwikkeling van warmtenetwerken in Nederland. Import en export van warmte GvO’s is vooralsnog niet voorzien. Nederland is het eerste EU-land dat Garanties van Oorsprong uitgeeft voor warmte.

Over CertiQ

CertiQ, 100% dochter van TenneT TSO certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is als enige in Nederland voor deze taak aangewezen door het Ministerie van Economische Zaken. De Garanties van Oorsprong die CertiQ elektronisch verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

CertiQ is lid van de Association of Issuing Bodies (AIB), een internationaal samenwerkingsverband van Europese garantiebeheerinstanties. De AIB streeft naar standaardisering van certificatensystemen om de internationale handel in (duurzame) energie te faciliteren. Meer informatie over CertiQ kunt u vinden op www.certiq.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
TenneT Media Relations
Daniëlle Meijne, Manager Media Relations
Tel. +31 (0)26 373 2600
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Postbus 718, 6800 AS Arnhem