Missie

Bio Forte is een in Nederland gevestigde organisatie. Zij houdt zich bezig met het adviseren over, en vervolgens het initiëren, realiseren en exploiteren van biomassacentrales ten behoeve van warmte- en energievragers in Nederland, Belgie en Duitsland, met als input duurzame brandstoffen.

Bio Forte berekent de economische aspecten van een biomassa verbrandingscentrale en bijbehorende apparatuur voor afnemers integraal door, daaruit moet een rendabel perspectief blijken. De vereiste terugverdientijd van een project is 15 jaar of minder.

Bio Forte maakt de te vermijden CO2 uitstoot in vergelijking tot conventionele installaties voor afnemers inzichtelijk, Er moet een significante reductie plaatsvinden, zodanig dat het woord “duurzaam” daadwerkelijk betekenis heeft.

Bio Forte wil naar haar toeleveranciers en afnemers duurzaam zijn door langjarige relaties en betrouwbare leveringen van warmte. Om de benutting van hout voor meer hoogwaardige toepassingen in de toekomst niet in de weg te staan, gebruikt Bio Forte hiervoor niet alleen houtachtige biomassa, maar ook relatief laagwaardige biomassastromen zoals riet, heide, gras etc.