Hoe werkt de biomassacentrale?

Eenvoudig en robuust

Een biomassagestookte installatie kan worden gevoed met houtsnippers, riet of andere brandbare biomassa. De installatie wordt geplaatst in een nieuw ketelhuis of in een bestaand ketelhuis waar voorheen gasgestookte ketels stonden. Het verwarmde water wordt gebruikt voor ruimteverwarming, het maken van warm tapwater of om bijvoorbeeld zwemwater op te warmen, of om het proceswater in een bedrijf te verwarmen. Met een warmtenet kan de warmte naar meerdere gebruikers worden gebracht.

Het systeem bestaat uit een of twee met biomassa gestookte verbrandingsinstallaties, een warmtebuffer, een opslagbunker voor de biomassa en een rookgasreinigingsinstallatie. Het complete systeem werkt volautomatisch en wordt op afstand gemonitord. De bestaande gasgestookte installatie blijft beschikbaar om tijdens onderhoud of extreme koude de warmtelevering te kunnen blijven garanderen.

 werking

(bron: Binder Oostenrijk)

  1. Houtsnippertoevoer
  2. Verbrandingskamer
  3. Warmtewisselaar
  4. Aanvoer koud en afvoer warm water voor de CV’s
  5. Rookgasafvoer
  6. As-afvoer

Bio Forte werkt met installaties van gerenommeerde merken zoals het Oostenrijkse Binder en het Duitse Ökotherm. De benodigde installaties worden veel toegepast in Midden- en Noord Europa en hebben hun bedrijfszekerheid inmiddels ruim bewezen, er zijn in de afgelopen decennia honderden installaties geplaatst.